PUTLARA Tapanlar

Putlara (Sembollere) Tapanlar

 

Geçmiş müşriklerin ağaçtan ve taştan yonttukları putlara taptıkları, onlardan yardım diledikleri, onlann önünde saygıyla durduklan ve bu putlara kurbanlar adadık-ian birçok insanlar tarafından bilinmektedir.

Fakat günümüzdeki insanlar bütün bunlan bilmeleri­ne rağmen, bu putperestliğin geçmişte kaldığını savuna­caklar "Yaşadımız modem çağda putperestlik yoktur" diye­ceklerdir.

Keşke öyle olsaydı,

putlar ve putperestlik keşke geçmişte kalsaydı!.

Fakat ne yazık ki putlar ve putraperest mantığı günü­müzde de bulunmaktadır. Hatta ve hatta insanlık tarihin­deki putperestlik, günümüzde altın çağını yaşamaktadır!. Geçmiş dönemlerdeki putlar sayılabilecek kadarken, günümüzde artan nüfusa ve ihtiyaca göre sayılamayacak bir ço­ğunluğa ulaşmıştır. Kalpler, sokaklar ve meydanlar bu put­larla Öylesine doldurulmuştur ki; insanlar putperestlerin hışmına uğramamak için hangi yöne tüküreceklerini şaşır­maktadırlar! . Çünkü herhangi bir puta gelebilecek tükürük, "Efendim, bu heykel aslında bu bir put değil, diyerek söze başlayacak olan putperestlerin galeyana gel­mesine neden olacaktır.

Yaşadığımız çağda isimleri ve cisimleri değişik olan bu putlar o kadar çoktur,

o kadar çoğalmıştır ki, herhangi bir. adresin tarifi bile, bu putlara göre yapılmaktadır.,

Falanca putun yanındaki sokaktan gir, filanca puta gelesiye kadar biraz sürün. O putun sağında ve solunda iki yol göreceksin. Bu iki yol da aynı meydana çıkmasına rağ­men sen yine de muhafazakarsan sağdaki sokaktan, sosyalistsen soldaki sokaktan gir ve meydana kadar sürünme­ye devam et. Meydana geldiğinde seni bekleyen ve elinde kazık olan bir putla karşılaşacaksın. İşte aradığın adres, o kazığın gösterdiği yerde!.

Eee, büyükler ne demiş.,

Arayan Mevla'sını da bulur, belasını da!.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !